Patera telinekoulutus

Rakennustelineiden käytön kasvu on aiheuttanut telineiden tilaajille vaikeuksia ymmärtää, millainen oikein rakennettu työteline kuuluisi olla rakenteeltaan. 

Telinetarkastuksia tehdessämme olemme haastatelleet työtelineen tilaajia siitä, ymmärtävätkö he onko telineen rakenne lainmukainen ja turvallinen käyttää. Yleisin vastaus on “Se näyttää siltä…” ja samainen henkilö kuittaa telineen hyväksytyksi. Tähän ongelmaan annamme ratkaisun. 

Telinekoulutuksemme on suunnattu henkilöille, jotka työssään joutuvat hyväksymään työtelineiden käyttöönottotarkastuksen ja/tai turvallisuuden, sekä työturvallisuuden valvojille esim. HSE-Valvojille. Koulutuksella varmistetaan yrityksesi henkilöstön ymmärrys lainsäädännöstä ja valmistajan käyttöohjeista telinerakentamisessa sekä telineiden käyttöturvallisuudesta. Ja mikä tärkeintä siitä, millainen työteline tulee olla rakenteeltaan, ennen kuin työtelineen käyttöönottotarkastus voidaan hyväksyä. 

Koulutusmateriaalissa käydään läpi lainsäädännön Vna:(156/1998), (205/2009) ja Työtelinevalmistajien (Layher, Plettac, Alfix jne.) lainmukaisuus ja ohjeet rakennustelineiden rakenteen vaatimuksista. Pitkä työkokemuksemme telinealalta on tuonut osaamisen laadukkaalle telinekoulutukselle. Päivitä nyt henkilöstösi työturvallisuusosaaminen rakennustelineiden valvonnan ja käyttöönoton osalta tämän päivän vaatimusten tasolle. 

Työtelinekokemuksemme 25 vuoden ajalta kattaa mm.: teollisuuden kunnossapidon ja seisokit (kattila, säiliö, vesiturbiini jne.), julkisivut, auto-/junaratasillat, sääsuojat ja rakennustyömaat. Olemme (v. 2019) kouluttaneet 150 telineiden käyttöönoton hyväksyjää ja telineturvallisuuden valvojaa. Telinekoulutuksellamme saavutat yrityksesi kohti 0-Tapaturmaa – työt turvallisesti telineillä! 

 

Telinekoulutusta annamme myös oppilaitoksille, jotka kouluttavat uusia telineasentajia tai rakennusalaa käyviä oppilaita. Koulutus voi olla käytännön rakentamiskoulutusta tai luokkahuoneessa tapahtuvaa työturvallisuus-, telineturvallisuus- ja rakentamiskoulutusta. Myös telineen rakentajille voimme antaa koulutusta, jolla päivitetään heidän tietonsa tämän hetken työtelinerakentamisen vaatimuksista.

Ota yhteyttä, pistetään yrityksesi työturvallisuus työtelineiden osalta kuntoon!

Patera Oy
Kuhnamontie 2
44100 Äänekoski

044 236 2030

Kalle Raatikainen,
HSE-valvoja, telinetarkastaja
044 236 9752
kalle.raatikainen@patera.fi

Mikael Eteläranta,
HSE-valvoja, telinetarkastaja
040 875 1138
mikael.etelaranta@patera.fi

Juha-Matti Mäkipää,
HSE-valvoja, telinetarkastaja
045 787 074 40
juha-matti.makipaa@patera.fi

Janne Parantainen,
Telinekouluttaja
044 236 2030
info@patera.fi